MasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymiMasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymi

W wyniku restrukturyzacji na rynku usĹ‚ug medycznych     1 czerwca 2000 roku zostaĹ‚ zaĹ‚oĹĽony NZOZ Maridan  przez MariolÄ™ Marciniak i DanutÄ™ Kot. 

Pierwsze kontrakty podpisaĹ‚yĹ›my w kwietniu 2001 roku z ĹšlÄ…skÄ… RegionalnÄ… KasÄ… Chorych. W chwili obecnej w ramach NFZ Ĺ›wiadczymy usĹ‚ugi w zakresie pielÄ™gniarki POZ, poĹ‚oĹĽnej POZ i domowej opieki dĹ‚ugoterminowej. 

Misją naszego zakładu jest pełna profesjonalna opieka pielęgniarsko - położniczo - fizjoterapeutyczna nacechowana życzliwością, wyrozumiałością i atmosferą zaufania.

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • PielÄ™gniarska Opieka DĹ‚ugoterminowa Domowa
  • SzkoĹ‚a Rodzenia
  • Fizjoterapia
  • UsĹ‚ugi komercyjne