MasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymiMasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymi

W wyniku restrukturyzacji na rynku usług medycznych     1 czerwca 2000 roku został założony NZOZ Maridan  przez Mariolę Marciniak i Danutę Kot. 

Pierwsze kontrakty podpisałyśmy w kwietniu 2001 roku z Śląską Regionalną Kasą Chorych. W chwili obecnej w ramach NFZ świadczymy usługi w zakresie pielęgniarki POZ, położnej POZ i domowej opieki długoterminowej. 

Misją naszego zakładu jest pełna profesjonalna opieka pielęgniarsko - położniczo - fizjoterapeutyczna nacechowana życzliwością, wyrozumiałością i atmosferą zaufania.

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
  • Szkoła Rodzenia
  • Fizjoterapia
  • Usługi komercyjne