MasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymiMasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymi

W wyniku restrukturyzacji na rynku usług medycznych  1 czerwca 2000 roku został założony NZOZ Maridan  przez Mariolę Marciniak i Danutę Kot. 

Pierwsze kontrakty podpisałyśmy w kwietniu 2001 roku z Śląską Regionalną Kasą Chorych. W chwili obecnej w ramach NFZ świadczymy usługi w zakresie pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej . 

Misją naszego zakładu jest pełna, profesjonalna opieka pielęgniarsko - położniczo - fizjoterapeutyczna, nacechowana życzliwością, wyrozumiałością i atmosferą zaufania.