MasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymiMasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymi

Świadczenia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowa rodzinna udziela świadczeń zadeklarowanym do niej pacjentom od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w formie świadczeń ambulatoryjnych ,w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe. Wykonuje zlecenia lekarskie, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych profilaktycznych - profilaktyka gruźlicy,

Druki do pobrania: