MasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymiMasażPodstawowa Opieka ZdrowotnaPielęgniarska Opieka Długoterminowa DomowaSzkoła RodzeniaFizykoterapiaUsługi komercyjneUsługi położnicze w domu pacjentaUsługi pielęgniarskie nad przewlekle chorymi

Świadczenia położnej środowiskowej rodzinnej.

Położna środowiskowa, rodzinna sprawuje opiekę położniczo -ginekologiczno-neonatologiczną nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Świadczenia położnej obejmują:

  • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
  • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;
  • wizytę patronażową,wizytę profilaktyczną.

Wizyty patronażowe obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu .

Realizowane są przez położną bezpłatnie dla kobiet ,które złożyły deklarację wyboru do położnej w Opiece  Środowiskowej MARIDAN do 48 godz. po zgłoszeniu urodzenia dziecka z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Ilość wizyt -od 4 do 6

Wizyty profilaktyczne obejmują świadczenia profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia, w tym: prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne.

Porady edukacyjne realizowane są w naszej placówce bezpłatnie dla kobiet ciężarnych mających złożoną deklarację wyboru do położnej w naszej placówce.

Zajęcia odbywają się na terenie placówki oraz w domu podopiecznej

Uczestnictwo w zajęciach można rozpocząć od 21 tygodnia ciąży.

Od 21 tyg. jeden raz w tygodniu.

Po 31 tygodniu dwa razy w tygodniu do samego porodu.

Wizyty położnej w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej realizowane są przez położną na podstawie skierowania.

Świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy położnej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Druki do pobrania: